Algemene Gebruiksvoorwaarden

Deze website/applicatie (de "website") is eigendom van en wordt beheerd door VZW Muurke Klop, een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen, Molenstraat 49, en het ondernemingsnummer 0656.504.512. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website. Lees ze aandachtig door, want alleen al het gebruik van deze website geeft aan dat je deze algemene voorwaarden aanvaardt. Als je niet instemt met deze voorwaarden, dien je deze website niet te gebruiken. (Erg hé?)

1. Intellectuele eigendomsrechten

VZW Muurke Klop is bevoegd om alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de bijhorende technische infrastructuur te gebruiken. Als je één van deze voorwaarden schendt, wordt je toestemming om deze website te gebruiken, evenals het materiaal of de inhoud ervan, automatisch beëindigd en moet je alle downloads of gedrukte uittreksels van deze website onmiddellijk vernietigen.

2. Toegang en gebruik van deze website

Door deze website te bezoeken, ga je akkoord:

  • Deze niet te gebruiken op een manier die het gebruik van deze website door andere gebruikers verstoort, belemmert of beperkt;
  • Geen documenten via deze website up te loaden, te plaatsen of te verzenden die vals, beledigend, lasterlijk, bedreigend, obsceen of illegaal zijn of die de rechten van andere personen waar dan ook ter wereld schenden;
  • Om software of een andere code of script die deel uitmaakt van deze website omgekeerd te engineeren, te decompileren, te kopiëren of aan te passen of om te proberen informatie die een virus, worm, Trojaans paard of ander schadelijk of verstorend onderdeel bevat, naar of via deze website te verzenden; en
  • De gegevens die op deze website worden ingevoerd door of in verband met een derde gebruiker van deze website, niet te veranderen, wijzigen, verwijderen, verstoren of misbruiken.

3. Gebruikers van foto's en video's

Al het materiaal op deze website ("materiaal") dat kan worden gedownload, bekeken en afgedrukt voor gebruik in de media, met inbegrip van drukwerk, radio- en tv-uitzendingen en elektronische media, moet VZW Muurke Klop als bron vermelden. Geen enkel merk, copyright of andere eigendomsvermeldingen die in het materiaal zijn opgenomen of die op het materiaal voorkomen, mogen geheel of gedeeltelijk worden verwijderd.

Het gebruik van het materiaal mag niet denigrerend of kritisch zijn ten opzichte van VZW Muurke Klop, haar (commerciële) partners, deelnemers of vrijwilligers. Het materiaal mag op geen enkele wijze worden gewijzigd, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VZW Muurke Klop.

4. Uitsluiteingen en beperkingen van de aansprakelijkheid

Deze website geeft informatie over VZW Muurke Klop en haar missie en statutaire doelstelling.

Vanwege de aard van het internet kunnen wij niet garanderen dat deze site of de sites waarnaar deze gelinkt is, altijd beschikbaar zijn voor de gebruikers. Je moet ervoor zorgen dat je bij het gebruik van het internet over voldoende bescherming beschikt tegen virussen en andere veiligheidsparameters.

Hoewel alle redelijke inspanningen zijn gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat is op het moment van publicatie, kan deze op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en wij geven geen garantie dat de informatie op een bepaald moment accuraat of volledig zal zijn, als dat al het geval is.

Deze website en alle informatie of ander materiaal die het bevat, wordt uitsluitend ter beschikking gesteld op basis van het feit dat je het "onveranderd" en "naargelang de beschikbaarheid ervan" aanvaardt. Wanneer je vertrouwt op informatie of andere elementen op deze site, doe je dit volledig op eigen risico en ga je ermee akkoord dat alle garanties, voorwaarden en verbintenissen, expliciet of impliciet, die voortvloeien uit het gemeen recht, de wetgeving, het commercieel gebruik, de notering van transacties of andere met betrekking tot deze website, zijn uitgesloten voor zover de wet dit toestaat. Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit, voor zover toegestaan door de wet, voor enig verlies of schade die het gevolg is van of voortvloeit uit de onbeschikbaarheid of het gebruik van deze website of een daaraan gekoppelde website, of uit het vertrouwen op de inhoud van deze website of enig materiaal of inhoud die vanaf deze website toegankelijk is.

5. Links

De links op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en voor het gebruiksgemak. Wij hebben geen enkele controle over de inhoud van gelinkte websites van derden en kunnen daarvoor dan ook geen verantwoordelijkheid opnemen. Wij onderschrijven geen enkele gekoppelde website of enig product, dienst of bedrijf dat in die links wordt beschreven.

6. Jurisdictie

Deze website is ontworpen en voormelde gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. Elk geschil dat voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Mechelen.

  • Deze niet te gebruiken op een manier die het gebruik van deze website door andere gebruikers verstoort, belemmert of beperkt;
  • Geen documenten via deze website up te loaden, te plaatsen of te verzenden die vals, beledigend, lasterlijk, bedreigend, obsceen of illegaal zijn of die de rechten van andere personen waar dan ook ter wereld schenden;
  • Om software of een andere code of script die deel uitmaakt van deze website omgekeerd te engineeren, te decompileren, te kopiëren of aan te passen of om te proberen informatie die een virus, worm, Trojaans paard of ander schadelijk of verstorend onderdeel bevat, naar of via deze website te verzenden; en
  • De gegevens die op deze website worden ingevoerd door of in verband met een derde gebruiker van deze website, niet te veranderen, wijzigen, verwijderen, verstoren of misbruiken.

7. Verkoopsvoorwaarden

Enkel het Belgisch Kampioenschap Muurke Klop zelf wordt volledig door VZW Muurke Klop georganiseerd. Andere officiële toernooien worden doorgaans door derde partijen georganiseerd, met ondersteuning van VZW Muurke Klop.

We willen eenieder erop wijzen dat een inschrijving voor het BK steevast pas finaal is zodra het totale bedrag voor het team op onze rekening staat. In geval van verlet langs de kant van het deelnemende team, zullen wij het totaalbedrag terugstorten tot één week voor het toernooi zelf. Indien een deelname op minder dan één week voor het toernooi afzegt, behouden wij het recht om het reeds betaalde bedrag niet terug te storten.